Cung cấp thiết bị sự kiện

Khán đài

Sân khấu

Màn hình Led, Led Matrix

Âm thanh, ánh sáng điện tử

Hệ thống truss layer

Hệ thống sàn quay, sàn nâng