Truyền thông và quảng cáo

Quảng cáo báo chỉ, truyền hình các phương tiện truyền thông

Dàn dựng TVC, Trailer, Clip, phóng sự truyền hình

Sản xuất quà tặng

Sản xuất biển hiệu quảng cáo, Panno tấm lớn

Sản xuất các mô hình trang trí

Sản xuất mockup sản phẩm

Trang trí đèn đường nghệ thuật